2 תשובות
לא, רק ביום ה' או ביום ו' תלוי במנהגים.

(:
יש מקום לשאלה שלך.
פסח שני חל רק על אלו שפיספסו את הפסח הראשון ולכן ניתנה להם הזדמנות להקריב קורבן פסח ביום יד' באייר.
אומנם נהגו שלא להגיד תחנון ביום הזה מכיוון שמייחסים את היום הזה ליום שמחה ועליה לרגל למירון וגם הילולא של רבי מאיר בעל הנס זכותו תגן עלינו.
אם כל זאת לא נהגו להתגלח ביום הזה אפילו שעשו אותו יום שמחה מיכוון שיש לנו מנהג אבילות על תלמידי רבי עקיבא וכו'. כמו שלא נוהגים להתגלח בראש חודש אפילו שזה יום שמחה.