תשובה אחת
יש מצב אבל מה כבר הם יכולים לעשות?
אנונימית