3 תשובות
בחנויות יצירה...
שואל השאלה:
ברור שיצירה, אבל איזה חנויות (שמות)