תשובה אחת
בקניונים יש את הדוכני ממתקים האלו
אז צריך להיות שם