2 תשובות
13 פרקים בעושמה השנייה העונה השלישית עדיין לא יצאה
יש 13 בשנייה, השלישית עוד לא יצאה