6 תשובות
צבא, אוניברסיטה
אנונימית
צבא, במידה ומתגייסים.
עבודות וכאלה לאחר מכן
בצבא, שומרים קשר עם חברים מהתיכון, מהעבודה
בצבא, עבודה
מקומות שבדרך כלל יוצאים אליהם (אם יוצאים)
צבא, עבודות זמניות...