8 תשובות
בושם רגיל ואני שמה מלא עד שאני נחנקת ממנו
רגיל
בושם רגיל
אבל יש לי גם ספריי גוף
ברגיל אני שמה בושם רגיל אבל אחרי מקלחת אני שמה ספרי גוף
רגיל