11 תשובות
רבע
אנונימית
0.1
0.2
0.3
0.4
רבע
שליש
וכו?
רבע? שליש? אינסוף מספרים
יש מלא.
0.1, 0.15, 0.2, 0.3454 לדוגמא.
שואל השאלה:
אבל באמצע
0.25
באמצע זה רבע,
רבע ועוד רבע שווה חצי.
אינסוף חח
0.0000000003
אבל באמצע זה רבע כן.