4 תשובות
הגדרות - משתמש - הכי למטה
איזה עדכון?
1. להכנס לשלוש נקודות (הגדרות)
2. חשבון
3. האפשרות הכי למטה..
(אם אני זוכרת נכון)
איזה עידכון