3 תשובות
הדמות משתנה
שואל השאלה:
מה זה אומר שהדמות משתנה
זה אותה הדמות פשוט השחקן משתנה