4 תשובות
סיפורו של אלוף
ללכת בדרכך, היומן, טיטניק: (
היומן, האצ'יקו.
סרטי שואה