5 תשובות
לא
כן אם זה מכסף או זהב
-+-
אם היא כסף אמיתי והחרוזים כסף אמיתי שלא משחירים אז כן
אני מתקלחת איתו עושה הכל לא קרה לו כלום..
אם זה אמיתי אז כמובן!