4 תשובות
שואל השאלה:
מי אמר שזה משפיע?
*השפעת אנטיביוטיקה על חיידקים
*השפעת האנזים קטלאז על מי חמצן
*השפעת מידת הבשלות באגס על קצב תסיסת השמרים
ויש עוד, אני אישית עשיתי על האגס...
שואל השאלה:
אפשר לדבר איתך בפרטי?