4 תשובות
קו שלושים ושניים
כי קו זה בגוף זכר.
שלושים ושניים.
Aro
שלושים ושניים
קו שלושים ושתיים. זה מספר סתמי זה לא קשור למין של הקו