3 תשובות
מחירי כרטיסים:
http://www.yamit2000.co.il/index.php?dir=site&page=content&cs=58
אני חושבת ש104
אם את תושבת חולון נראה לי יש 50% הנחה...
100אבל יש הנחה של 1+1