3 תשובות
למה רק בנות יבינו את זה? את חושבת שלבנים זה לא קורה.. מה זה האפליה הזאת?
זאת לא דוגמא טוב לשרותים אני בן והבנתי למה את התכוונת
מחזור
הורמונים
שאת אומרת זה נגמר והולכת ואז מצפה שהבחור יבוא אחרייך ויתחנן שתסלחי לו.
סוקיייי