תשובה אחת
סבידור מרכז וקו 5 מגיע לסנטר אם אני לא טועה