5 תשובות
מיכאלוב
קורן
גרוסמן
אנונימי
אזימוב
אנונימי
כהן
אנונימית