3 תשובות
בתל אביב 20:21

בבאר שבע 20:00

בחיפה 20:01

בירושלים 19:58
ראה את זמני יציאת השבת וכניסת השבת, שתמיד מעודכנים לשבוע הנוכחי, בתגית "יציאת שבת".
מערכת סטיפס