4 תשובות
פרצו לאתר
יש לו תקלה
השרתים של האתר קרסו בגלל עומס
47
פרצו לאתר שלהם, הם אמרו שיחזרו לפעילות חלקית בעוד כמה ימים.