3 תשובות
לדבר איתם על זה לפניכן
שלא יגידו את השם הזה
לפני שמתחיל כל שיעור ללכת למורה ולבקש ממנו למחוק את השם השני מהרשימה שלו
לבקש מהמזכירה למחוק לך את השם השני מהמחשב של הבית ספר וככה כל פעם שמדפיסים אז הוא לא יופיע.
באותו הנושא: