5 תשובות
אם אני לא טועה 3.5 קילומטר, אבל יכול להית שזה הגדול.
לא בטוחה
אני יודע שהרגיל 3.5 ק''מ
או 3.5 ק"מ או 4 ק"מ..
מה זה הקטן? אני מכיר רק את כל ההיקף
באותו הנושא: