4 תשובות
תחנת תל אביב השלום
ת"א השלום
Aro
תא השלום, כניסה ישירה לתוך הקניון
תחנת תל אביב השלום. לאחר מכן יש לצאת ביציאה של הקניון. מפת הליכה מצורפת.
רוקיסט מומחה סטיפס