תשובה אחת
בעד או נגד מבחנים בבית הספר

בעד או נגד החזרת מחבלים תמורות שבויים

בעד או נגד תלבושת אחידה

shirantash מומחית סטיפס