8 תשובות
איזה?
אל תלחיצי
שואל השאלה:
יש הדהוד של בומים כאלה כאילו זה מרחוק אבל זה היה כמה פעמים
אנונימית
שואל השאלה:
צפוןן
תסתכלו בתגיות!
אני מטבריה ויש בומים כאלה מרחוק כנראה רמת הגולן או לא יודעת יכול להיות אימונים או משהו אבל רציני מה זה
אנונימית
ראיתי כמה מטוסים צבאיים אתמול והיום אחד לא יודעת אם זה קשור אני גם מהצפון..