6 תשובות
באסק פיפל אני חושבת שצריך לאשר את השאלות, אבל אני לא בטוחה.
*באסק פיפל צריך לאשר את השאלות לפני.
*באסק פיפל אין הגבלה על כתיבה לעומת סטיפס.
*לכל שאלה לוקח מלא זמן לעלות.
שואל השאלה:
ומה יותר טוב?
כעיקרון שניהם אתרים אשר משיבים על שאלות ומסייעים בתשובות.
רק שאין שם חברים לעט.
פה עושים מלא ספאמים
שם כולם רציניים.
בשניהם שואלים שאלות