3 תשובות
כן רגע אני אשאל אותה
לשאול אותה גם עם איזה תחתונים היא ישנה אתמול על הדרך?
למה שנדע?
אהבתי^
של סדאל