2 תשובות
הוא לא עשה משהו מיוחד למען ישראל, הוא פעל במטרה להושיב אותם בארץ.
1. כתב את הספר "מדינת היהודים"- שהציג בצורה ברורה את הבעיה של היהודים והפתרון לבעיה.
2. המגעים הדיפלומטיים שניהל הרצל עם המעצמות הגדולות במטרה להשיג צ'רטר להתייבשות בארץ.
ועוד משהו תחפשי בויקיפדיה (:
להושיב את יהודי אירופה בארץ *