5 תשובות
2253
אנונימית
שואל השאלה:
בכמה מסתכמות הוצאות התחבורה במשפחת לוי?
אנונימית
תכפילי פשוט מה הבעיה
שואל השאלה:
אבל אני לא יודעת
אנונימית
א- 2:5
X:2500
(5*500= 2500 ולכן-> 2*500= 1000)
1000:2500
ב- 1:4
Y:2500
(625*4= 2500 ולכן -> 625*1= 625)
625:2500