תשובה אחת
אם שלחו לך אס אמ אס, אז זה כביכול הפתק. תראי להם את זה בדואר ותקבלי את ההחבילה