6 תשובות
רגילל
1.9 לצערי..
ב1, נו יש שאומרים שרוצים לדחות, כולם יודעעם שהם לא באמת יאריכו את החופש הגדול.
שיט לא נדחה מתחילים ב1/9
כרגיל, 1.9.
Aro