תשובה אחת
כנס/י למשלוחה, יש שם אפשרות לכתוב איפה את/ה גר/ה
ואם את/ה רוצה כשר או כשר למהדרין