10 תשובות
אם הם לא עושים כלום אז כן למה לא?
מוקדם מיידי לגיל שלה
זה בסדר כל עוד זה לא גולש לדברים אחרים שהם לא נאותים.
בסדר גמורר
אם ההורים מסכימים והם לא שוכבים או עושים דברים מיניים אז למה לא?
לא זה מוקדם מדי לדעתי
כל עוד אתם לא לבד בבית זה בסדר
כן זה בסדר לגמרי
בסדר לגמרי
כן