14 תשובות
אני השקטה...
עם החברות הטובות שלי אז אני הטיפוס המדבר
עם סתם חברים אז הטיפוס השקט
תלוי במצב רוח שלי.
אני בדרך כלל השקטה פעם לא אהבת ואז הייתי עכשיו אני כבר לא
ומקווה שימשיךצלהיות ככה
כי גם אם אני אוהבת הזה או לא
נולדתי להיות בולטת
המטומטמת שמציקה להם חח
סתם לא
אם אני עם חברים טובים אני מהמדברים
אם זה יותר מורחב אני יותר שקטה
תלוי עם איזה חברים
אם זה עם כל החברים אז אני יושבת בשקט כזה אבל אם זה עם החברות הכי טובות שלי אז כולנו די דומיננטיות
תלוי עם מי ומה המצב רוח שלי אבל בדרך כלל אני הטיפוס המדבר
בדרך כלל הטיפוס שיושב בצד בשקט...
אבל לפעמים כשאני במצב רוח אני יכולה להיות הטיפוס המדבר...
אני בדרך כלל מהמדברים אבל יש פעמיים שאין לי מצב רוח ואז אני השקטה.
אנונימית
יותר בכיוון החופר.
מכירים את זה שכולם יושבים ואחד עומד ומציק לכולם? אז אני זה שעומד
אנונימי