8 תשובות
בגורל
לכל דבר יש סיבה
לגמרי
מה שצריך לקרות קורה, אם משהו לא נכון קרה אז הגורל יסדר את זה כבר בעתיד :)
צירופי מקרים.
לא מאמינה בגורל וחושבת שהרשות נתונה תמיד.
לכל דבר יש משמעות כי אני מאמינה בהשם..
מאמינה שיש משמעות וסיבות לכל דבר שקורה ושאין מקרה בעולם, הכל מה'!