2 תשובות
מה אתה רוצה? להוריד שיר לקובץ mp3? - אם כן, יש בתגית "המרות, mp3" פתרון לשמירת כל דבר שהמחשב משמיע, לקובץ mp3.
מערכת סטיפס
אני רוצה להוריד קובץ mp3 מסרטון של flix, וזאת הבעיה.
בתגיות שהבאתם יש רק המרות של סרטוני youtube. לא מצאתי שם פיתרון.