4 תשובות
כן
כן
Aro
כן, ההודעה נשלחה זה כמו בווטאספ.
באותו הנושא: