4 תשובות
במילים אחרות- "סתום, אל תדבר איתי לעולם"
אין 40 בחודש.. כאילו אל דבר איתי
כי אין ארבעים לחודש אז כאילו אל תדבר איתי אף פעם
כאילו אל תדבר איתי יותר