תשובה אחת
העזרה המקובלת היא או "משכנתא לזכאים" (לא בטוח אם היום היא בריבית נמוכה יותר מהמשכנתאות המסחריות, צריך לבדוק בבנקים ולהשוות) או השתתפות בשכ"ד (נמוכה) המיועדת לחסרי דיור (=לא בעלי משכנתאות קיימות)/דיור ציבורי לזכאים לכך (חד הורות אינה מספיקה אבל זו אחת האוכלוסיות עם יותר סיכוי).

יחד עם זאת, ייתכן (לפי גובה השכר ניתן לבדוק באתר המוסד לביטוח לאומי), תגיע קצבת השלמת הכנסה מהביטוח הלאומי - לא מזיק לבדוק.

משאר הרשויות יש הנחות בארנונה (ברוב הרשויות) ובחברת חשמל.
אנונימית