2 תשובות
כל עוד לא יעלו על זה במכס, כן
ברור, כמו איפור.
לא מומלץ לקנות איפור באתרים האלה.