2 תשובות
בשורת החיפוש ב WINDOWS רשום גיבוי
מהרשימה בחר ב"גיבוי ושחזור" והפעל את התוכנית.

בחלון שייפתח לחץ על שחזור.
ברשימת הגיבויים שתיפתח, תוכל לראות את הנתיב בו נשמר קובץ הגיבוי שיצרת.

סגור את התוכנית, גש אל המקום בו נשמרו הקבצים ומחק אותם.

לאחר מכן, הפעל את התוכנית שוב, בחר בגיבוי והגדר מחדש את סוג הגיבוי והמיקום אליו תרצה לשמור את הגיבוי החדש שלך.

ב ה צ ל ח ה!
אריאם טכנולוגיות מומחה סטיפס
הוא לא "הושתל" אל תחפש תיקייה כי היא לא קיימת ולא עשית גיבוי כי BECKUP AND RECOVERY אינה פעולת גיבוי, אלא "השבת המערכת לקדמותה" (תוך שמירה על הקבצים הפרטיים)
הסבר
גיבוי היא פעולת העתקה/שיכפול של קובץ, על גבי תקליטורDVD,, כונן חיצוני,, דיסק און קי,, שליחה לדואר
או העברתם לצד ב שרתי חברה כמו גוגל דרייב,Icloud של אפל ושרתים/תוכנות של חברות פרטיות.

BECKUP AND RECOVERY
פעולה זו נועדה לשחזר את מערכת ההפעלה של המחשב, כלומר: להביא את המערכת לתפקוד תקין כמו שהייתה אתמול לפני חודשיים או ביום שהמחשב יצא מהמפעל ה Windows מתקן את עצמו, אם צריך מוחק ומתקין מחדש קבציי הפעלה אם שNת לב ב"אייקון" מופיעים חצים, לרוב ירוקים.
( ( ( ( בזמן ביצוע פעולה זו יש שמירה,,, אחסנה זמנית לא גיבוי,,, של הקבצים שלך)))) אבל זה לא גיבוי/העתקה של הקבצים, זו שמירה לצורך התיקון.
משל
יש ספרייה הטייח מתקלף, המדפים נופלים ונשברים, קבלן השיפוצים מעביר את הספרים לאחסנה זמנית בחדר אחר לצורך השיפוץ.
בתום השיפוץ והתקנת המדפים החדשים הוא מחזיר את הספרים למקומם (שנשמרו בחדר אחר)
לא משכפל ולא מעתיק אותם אלא מחזיר.
ולכן אין ספרייה נוספת שהיא כביכול גיבוי.
מקווה שהבנת.