תשובה אחת
חבר כזה-בטח יש לו הרבה חברים, או שהוא מנצל אותך כי הוא צריך אותך, ולא עוזר לך כשאתה צריך.