תשובה אחת
הוא די מצפצף.
חוץ מזה, הוא יצא מהר, באוזן יש שעווה, אני חושה שזה דוחה אותו.