3 תשובות
instacolaj
afm
instacollage
יש אפליקציות שנקראות:
pic/photo collaga ו- instacollagefree
אבל הן רק לתמונות.