5 תשובות
שלושת אלפים ומאתיים
שלושת אלפים מאתיים
שלושת אלפים מאתיים
שלושת אלפים מאתיים
שלושת אלפים מאתיים