תשובה אחת
זה יעבור לך לאט לאט, הרי הגוף מסתגל לתרופה, וזה ייקח קצת
זמן עד שהוא יעקל את התורפה על הצד הטוב שיש.