3 תשובות
באנגלית בוואטפד?
הסיפור "זה אתה" תהני!
שואל השאלה:
לא בעברית.. באיזה אתר?
אנונימית