תשובה אחת
אני לא רואה סיבה שלא... אלא עם האחראית שלך אומרת לך להסיר את זה
line:445