4 תשובות
"אבא מה אתה רוצה להספיק לשלוח הודעה או את חייך?"
זה מסוכן, תגידי לו את שיפסיק.
קחי לו תפלאפון מהיד
או שתגידי לו
כן תגיד לו שיתרכז בכביש
line:445