תשובה אחת
את צריכה לגשת לרופא הנשים להיבדק
ד״ר ענת פלדמן מומחית סטיפס